TORAY KABUSHIKI KAISHA; (TORAY INDUSTRIES, INC.) Trademarks
ECSAINE

ECSAINE

Non-woven textile fabrics; suede-like non-woven fabrics
Owned by: TORAY KABUSHIKI KAISHA; (TORAY INDUSTRIES, INC.)
Serial Number: 79219754