Fujian Jinjiang Sanli Engine Co., Ltd Trademarks
Image Trademark

Image Trademark

Lawnmowers; ride-on lawnmowers; cutting machines; powered garden trimmers; power operated blowers; power operated brush…
Owned by: CHEN JIN SHAN and Fujian Jinjiang Sanli Engine Co., Ltd
Serial Number: 79069090

SANLI

SANLI

Agricultural machines; lawnmowers
Owned by: Fujian Jinjiang Sanli Engine Co., Ltd
Serial Number: 79204375