EISOLD, GORDON W. Trademarks
PICTURA PHOTO SERVICE

PICTURA PHOTO SERVICE

Filed: May 13, 1970
PHOTOGRAPH FINISHING SERVICE
Owned by: EISOLD, GORDON W.
Serial Number: 72359598