Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi DEVOLLI CORPORATION DOOEL Skopje Trademarks