Otkrytoye Akcionernoye Obshchestvo; mezhdugorodnoy i mezhdunarodnoy; elektricheskoy svyazi "Rostelekom" Trademarks
Image Trademark

Image Trademark

Filed: October 7, 2011
Dvd players; ticket dispensers; juke boxes, musical; vending machines; motor fire engines; answering machines; accumulators…
Owned by: Otkrytoye Akcionernoye Obshchestvo; mezhdugorodnoy i mezhdunarodnoy; elektricheskoy svyazi "Rostelekom"
Serial Number: 79109976

Image Trademark

Image Trademark

Filed: October 24, 2011
Dvd players; ticket dispensers; juke boxes, musical; vending machines; motor fire engines; answering machines; accumulators…
Owned by: Otkrytoye Akcionernoye Obshchestvo; mezhdugorodnoy i mezhdunarodnoy; elektricheskoy svyazi "Rostelekom"
Serial Number: 79110929

Image Trademark

Image Trademark

Filed: October 21, 2011
Dvd players; ticket dispensers; juke boxes, musical; vending machines; motor fire engines; answering machines; accumulators…
Owned by: Otkrytoye Akcionernoye Obshchestvo; mezhdugorodnoy i mezhdunarodnoy; elektricheskoy svyazi "Rostelekom"
Serial Number: 79111002