Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu "Kombajnovyj zavod "Rostselmash" Trademarks
ROSTSELMASH

ROSTSELMASH

Filed: November 26, 2015
Agricultural machines; harrows; winnowers; raking machines; swath turner; agricultural machinery, namely, windrowers; reapers…
Owned by: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu "Kombajnovyj zavod "Rostselmash"
Serial Number: 79183603